List of participants
 1  2  3  4
 1  2  3  4
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 4  5  6  7  8  9
 6  7  8  9
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
 Start
 Watch
 Download
 1  2  3  4  5  6  7  8
 List of participants
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 6  7  8  9
 6  7  8  9
 Download
 List of participants
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 4  5  6  7  8  9
 6  8  9
 1  2  3  4  5  6
 Start
 Watch
 Download
 List of participants
 1  2  3  4  5  6  7  8
 5  6  7  8
 1  2  3  4  5
 1  2  3  4
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
 Festival 2005
 Festival 2006
 Festival 2007
 Official site
 Official site
 Official site
 Official site

Tournament database

............................................................................................................................................

Round II
Bo.   Name Pts Res. Pts   Name
1 IM Sergienko Sergey 1  -  1 GM Lastin Alexander
2 IM Kurenkov Nikolai 1 0 - 1 1 GM Voitsekhovsky Stanislav
3 IM Gavrilov Alexei 1 0 - 1 1 FM Dudukin Ilya
4 IM Novgorodskij Vladimir 1  -  IM Sidorov Anatoly
5 GM Yemelin Vasily  -  0 GM Tunik Gennady
6 FM Kolomensky Vladimir  -  GM Vorotnikov Vladislav V
7 IM Alavkin Arseny 0 1 - 0 0   Kazancev Valerij M
8 FM Tologontegin Semetey 0 0 - 1 0   Purygin Andrei
9   Neshkov Vladislav 0  -  0 IM Skomorokhin Roman