List of participants
 1  2  3  4
 1  2  3  4
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 4  5  6  7  8  9
 6  7  8  9
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
 Start
 Watch
 Download
 1  2  3  4  5  6  7  8
 List of participants
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 6  7  8  9
 6  7  8  9
 Download
 List of participants
 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 4  5  6  7  8  9
 6  8  9
 1  2  3  4  5  6
 Start
 Watch
 Download
 List of participants
 1  2  3  4  5  6  7  8
 5  6  7  8
 1  2  3  4  5
 1  2  3  4
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
 Festival 2005
 Festival 2006
 Festival 2007
 Official site
 Official site
 Official site
 Official site

Tournament database

............................................................................................................................................

Round III
Bo.   Name Pts Res. Pts   Name
1 GM Voitsekhovsky Stanislav 2 1 - 0 2 FM Dudukin Ilya
2 GM Lastin Alexander 1 1 - 0 1 IM Novgorodskij Vladimir
3 GM Yemelin Vasily 1 1 - 0 1 IM Sergienko Sergey
4   Purygin Andrei 1  -  1 IM Gavrilov Alexei
5 IM Sidorov Anatoly 1  -  1 IM Alavkin Arseny
6 GM Vorotnikov Vladislav V 1 0 - 1 1 IM Kurenkov Nikolai
7 IM Skomorokhin Roman 1 - 0 1 FM Kolomensky Vladimir
8 GM Tunik Gennady 1 - 0   Neshkov Vladislav
9   Kazancev Valerij M 0  -  0 FM Tologontegin Semetey